Dział handlowy

Tel./Fax 41 25 16 840

Kom +48 696 43 43 48

Magazyn

Tel./Fax 41 25 10 600

Teoretyczne aspekty

Odzież robocza, ochronna – zgodnie z  art. 2377 § 1 K.p.,  pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Odzież wykorzystywaną przez pracowników możemy podzielić na dwie kategorie na odzież roboczą i odzież ochronną.

Odzież ochronna to odzież zapewniająca ochronę pracownika przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi i atmosferycznymi. Odzież ta jest tak zaprojektowana żeby jej użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma jednocześnie podanymi zagrożeniami.

Odzież robocza przeznaczona jest do wykonywania prac w których, występuje intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz działają czynniki powodujące przyspieszone uszkodzenie odzieży lub wymagana jest specjalna czystość wytworzonego produktu.

Odzież ochronna jest to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. W zależności od stopnia zagrożenia odzież ochronna przyporządkowana jest do kategorii II lub III ŚOI.

Odzież ochronną należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych czynników. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne itp. Ponadto sama odzież nie może stanowić zagrożenia, np. w atmosferze wybuchowej.